Aserve Tapesaks
1028
Saks specielt udviklet til klipning i tape og ved opklipninger af tapeninger.